Pravidla

1. OBECNÉ

 • 1. Olešnický kvítek je hudební soutěž pro mladé muzikanty.
 • 2. Soutěžní části olešnického kvítku se mohou zúčastnit jednotlivci i skupiny do 20 let včetně.
 • 3. Soutěžící do 10 let může být doprovázen na nástroj osobou starší 18 let.
 • 4. Pořadatel si vyhrazuje právo rozdělit soutěžící do kategorií podle počtu přihlášených.
 • 5. Pořadatel se zavazuje nejpozději 14 dní před konáním přehlídky poskytnout učinkujícím podrobné informaci ohledně počtu interpretovaných písní.
 • 6. Účinkující se zavazuje nejpozději 14 dní před konáním přehlídky poskytnout pořadateli svůj stage plán.

2. PŘIHLÁŠENÍ

 • 1. Přihlašování je nutné uskutečnit nejpozději 14 dní před termínem Olešnického kvítku.
 • 2. Přihlášení je třeba učinit prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.olesnickykvitek.cz.
 • 3. Pořadatelé mohou registraci účastníků do soutěže zastavit v okamžiku, kdy bude naplněna kapacita.

3. PRŮBĚH SOUTĚŽE

 • 1. Přihlášení soutěží o diváckou cenu a porotní cenu.
 • 2. O divácké ceně rozhodují návštěvníci Olešnického kvítku s platnou vstupenkou, kteří vhazují hlasy do hlasovacích uren k tomu určených.
 • 3. Porotní cenu uděluje odborná porota s lichým počtem porotců na základě svého hodnocení. Porota o vítězi/vítězích rozhodne tajným hlasováním.
 • 4. Proti rozhodnutí odborné poroty není přípustné žádné odvolání.

4. ROZDĚLENÍ DO KATEGORIÍ

 • 1. Porotní cena je udělována v kategoriích sólový zpěv, sólista a skupina.
 • 2. Soutěžící v kategorii sólový zpěv vystoupí se 3 písněmi, z nichž alespoň jedna musí být v žánru folková a country hudba nebo lidová píseň.
 • 3. Soutěžící v kategoriích sólista a skupina vystoupí s 5 písněmi.
 • 4. V závislosti na počtu přihlášených může být počet soutěžních písní upravován. Pořadatelé budou o konečném počtu soutěžních písní přihlášené soutěžící informovat nejpozději 14 dní před konáním přehlídky.
 • 5. V závislosti na počtu soutěžících mohou pořadatelé dle svého uvážení zrušit kategorie nebo vytvořit nové na základě věku soutěžících.

Máte nějaký dotaz k organizaci Olešnického kvítku? Napište nám na e-mail spolek@spoleknamoll.cz a my vám brzy odpovíme!